نویسنده = ایمان دانایی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی اثر حضور نانو رسها بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی پوششهای نانوکامپوزیت پلیمری

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 19-33

داود جعفری؛ محمدرضا شیشه ساز؛ داود زارعی؛ ایمان دانایی


2. پوششهای ضد خوردگی سیلانی جایگزین پوششهای تبدیلی کرومات و اثر نمک های عناصر کمیاب خاکی بر عملکرد آنها

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 9-20

ابراهیم درمیانی؛ غلام رضا راشد؛ داود زارعی؛ ایمان دانایی


3. مروری بر پوشش‌های سیلیکات معدنی غنی از روی: بخش دوم

دوره 1، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 31-40

محمد ناصر کاکایی؛ داود زارعی؛ ایمان دانایی


4. مروری بر پوششهای سیلیکات معدنی غنی از روی: بخش اول

دوره 1، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 23-30

محمد ناصر کاکایی؛ داود زارعی؛ ایمان دانایی